Projekt & påverkansarbete

Läkemedelsverket utarbetar nationella behandlingsrekommendationer för atopiskt eksem

Atopikerna hejar på när Läkemedelsverket tar fram nya behandlingsriktlinjer för atopiskt eksem. Vad är behandlingsrekommendationer och varför tycker vi att de är bra och viktiga för oss patienter? Under våren 2023 har vi följt, bevakat och rapporterat kring projektarbetet. I projektets expertgrupp har det suttit två representanter från patientsidan som säkerställt patientperspektivet; en vuxen patient och en vårdnadshavare till en ungdom med atopiskt eksem. Atopikerna har pratat med Läkemedelsverket för att reda ut våra frågor. Behandlingsrekommendationerna lanserades i slutet på juni 2023, läs dessa här nedan.

Medlemsundersökning

Till framtagandet av vår rapport om atopiskt eksem 2021 (se nedan) genomförde vi en medlemsundersökning gällande uppfattningar om vården. Här har vi sammanfattat dessa undersökningsresultat i två infografikbilder.

Rapport om atopiskt eksem

Den internationella dagen för atopiskt eksem 2022 släppte Atopikerna tillsammans med Astma- och Allergiförbundet den nationella rapporten ”Atopiskt eksem – Sveriges gömda och glömda folksjukdom”.

Rapporten är fylld med fakta, intervjuer, expertutlåtande, atopikers egna berättelser, resultat från en nationell undersökning kring vården av atopiskt eksem samt Atopikernas och Astma- och Allergiförbundets förbättringsförslag för vården.

Debattartikel i Dagens Medicin

Det måste utformas nationella behandlingsriktlinjer för atopiskt eksem i Sverige. Vi är en miljon drabbade och ändå finns ingen nationell samsyn för hur atopiskt eksem bäst ska handläggas och behandlas så att vi får rätt behandling på rätt vårdnivå.

Här riktar Atopikerna tillsammans med två av landets främsta överläkare en stark uppmaning till Socialstyrelsen att agera.

Behandlingstrappan för atopiskt eksem

Visste du att det finns en behandlingstrappa för oss med atopiskt eksem? Den illustrerar hur vård och behandling ska ges enligt de europeiska riktlinjerna. Som ett steg att höja vår kunskap om tillgänglig behandling och med hopp om en bättre dialog mellan patient och hudläkare som möjliggör en god och jämlik vård har Atopikerna producerat en film. 

För att skriva ut och ta med behandlingstrappan till ditt vårdbesök, klicka här

Till toppen av sidan