Öppet brev till Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer behövs omgående!

Under sommaren 2023 uppdaterade Läkemedelsverket behandlingsrekommendationerna för atopiskt dermatit (atopiskt eksem). De nya rekommendationerna från Läkemedelsverket är ett viktigt steg i rätt riktning för att denna drabbade patientgrupp ska få tillgång till rätt vård över hela landet, men uppdateringen har medfört många frågor från regionerna kring implementering. Rekommendationerna berör endast läkemedelsbehandlingen medan nationella riktlinjer skulle omfatta hela vårdkedjan, från utredning till uppföljning.

För att samla regionernas insatser och erbjuda en god och jämlik vård till en miljon människor behöver Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer för atopiskt eksem. Läs vårt öppna brev som Atopikerna skrev tillsammans med Astma- och Allergiförbundet samt två överläkare inom dermatologi och som riktar sig till generalsekreterare Olivia Wigzell med kollegor på Socialstyrelsen.

Till toppen av sidan