Var med – kommande studie om påverkan av atopiskt eksem för individ och samhälle

Inom kort kommer du som medlem i Atopikerna och i Astma- och Allergiförbundet få ett mail skickat till dig med en förfrågan om att delta i en studie genom att besvara en digital enkät. Ansvarig forskningshuvudman är Lunds universitet. Studiens syfte är att skatta symtom och samsjuklighet av atopiskt eksem, dess betydelse för det dagliga livet, skola/arbete och livskvalitet. Kostnader som uppstår för familjen kommer att skattas, liksom familjens nöjdhet med vården. Den här typen av data är oerhört viktiga som underlag när vi bedriver vårt påverkansarbete. Att kunna visa på sjukdomsbördan vid atopiskt eksem är sådant som kan generera framgångar i dialog med politiker, med professionen och med samhället i stort.

Hoppas du vill vara med och bidra!

Till toppen av sidan