Riktade krav för kunskap om melaninrik hud

Atopikerna har under en tid orienterat sig kring och bevakat termen melaninrik hud. Det är glädjande och livsviktigt att detta begrepp bryter mark inte bara i samhället utan framför allt inom vården. Det är en absolut nödvändighet för att kunna ge jämlik, rättvis och patientsäker vård.

I Dagens medicin från oktober förra året berättar Maria Bradley, professor i dermatologi: ”Mörk hud kan maskera en rad olika sjukdomar, både primära hudsjukdomar och hudmanifestationer av inre sjukdomar. Ett eksem kan till exempel missas eller bedömas som mindre allvarligt än vad det är eftersom rodnaden, ett av symtomen på inflammationen, inte syns. En gul hud som vittnar om leversjukdom kan vara svår att upptäcka om huden är mörk, liksom cyanos”. Maria fortsätter och uppger att drygt två miljoner svenskar är utlandsfödda, varav över en miljon är födda i Afrika, Asien eller Sydamerika och har en melaninrik hud.

Maria Bradley har tillsammans med ST-läkaren Amna Elyas och ytterligare två författare skrivit boken Melaninrik hud – en guide till diagnostik och klinik. Målgruppen är främst allmänläkare, läkare under utbildning och vårdpersonal på akutmottagningar och barnmottagningar. De menar att efter genomgång av kurslitteratur, bildbanker och forskning så syns en tydlig underrepresentation av sjukdomstillstånd i melaninrik hud. Studier från England och USA visar att okunskapen kan leda till feldiagnostisering och underbehandling, enligt Amna Elyas. Därför blir denna bok ett tungt bidrag till jämlik vård.

Och ännu fler efterlängtade kunskapslyft görs nu runt om i landet. Du kan läsa om dessa bl.a här i sjuksköterskornas facktidning Vårdfokus.

Atopikerna ville naturligtvis visa sitt stöd i denna fråga och skrev därför under tillsammans med andra organisationer en artikel i Läkartidningen med riktade krav för en undervisning på vårdutbildningar som inkluderar melaninrik hud.

Till toppen av sidan