Internationella veckan för atopiskt eksem innehöll extra allt

Årets internationella dag för atopiskt eksem (AD-dagen som vi kallar den) har de senare åren blivit till en vecka. Det finns så mycket att uppmärksamma, så mycket att hylla, så mycket att medvetandegöra kring och så mycket att kräva på temat att Atopikerna helt enkelt behöver en vecka för att fylla allt. Här kommer ett potpurri av allt vi gjorde och åstadkom, men också sådant som brusade i media i eftersvallet av AD-veckan. Allt finns också tillgängligt på Atopikernas hemsida.

Handeksem

På årets tema ”Handeksem” gjorde Atopikerna tillsammans med CAMM (Centrum för arbets-och miljömedicin) samarrangemang där vi höll ett upplysande webbinarium om handeksem med fokus på läran om huden, egenvård och bra tips kring hur handeksem kan behandlas. Vi hoppas att detta webbinarium kan återsändas senare under hösten. Håll utkik!

Regionspolitiker

Givet att Läkemedelsverket lanserat de nya nationella behandlingsrekommendationerna såg Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet behovet att bjuda in regionpolitiker från runt om i landet för att diskutera hur vi går från ord till handling. Hur säkerställer vi att dessa rekommendationer implementeras i praktiken ute i vårdkedjan och inte bara blir en hyllvärmare? Vi mötte engagerade politiker som förfasades över lägesbilden för många med atopiskt eksem idag. De visade stor vilja att bidra, såg risken för sänkt livskvalitet och psykisk ohälsa om inget görs och tog verkligen våra argument på stort allvar. Vissa hade även innovativa tankar kring hur implementering av behandlingsrekommendationerna skulle kunna gå till. Webbinariet går att se här:   

Debattartiklar i regionerna

Utifrån respektive regions befolkningsmängd skrev Atopikerna tillsammans med Astma- och Allergiförbundet en debattartikel som utmanade respektive region att nu ta vara på alla de bra verktyg, rekommendationer, styrdokument och möjligheter som faktiskt kan ge människor med atopiskt eksem ett bättre liv. Men det kräver att alla implementerar och följer de nationella behandlingsrekommendationerna. Ett bättre liv är möjligt för alla med atopiskt eksem – oavsett region.

Rapport

Atopikernas och Astma- och Allergiförbundets nationella rapport har i år getts ut i en uppdaterad version. Den innehåller en rykande färsk medlemsundersökning, nya perspektiv och en stärkt del kring behandlingsmöjligheterna – inte minst efter Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer. I förord och i avslutande kommentarer har Atopikerna och förbundet också vässat till sina krav för vad som måste till för att en god och jämlik vård ska komma till.

Media hängde på!

Nyheten om AD-dagen spred sig som en löpeld och Atopikerna kontaktades av media för diverse reportage.

Läs i Expressen om Maria som berättar om sin vardag med atopiskt eksem kompletterat med hudläkaren Maja af Klintebergs  bästa råd och tips.

Lyssna till P4 Extra där Linnéa berättar om hur det är att leva med atopiskt eksem och vad vi på Atopikerna ställer för krav på vården nu i samband med de nya behandlingsrekommendationerna.

Nyhetsmorgon på TV4 sände två långa inslag om atopiskt eksem. I det första inslaget fick vi lyssna till Albert, 29 år, som lever med atopiskt eksem kompletterat av hudläkare Mikael Alsterholm som berättade om sjukdomsbilden och möjliga behandlingar idag. I det andra inslaget fick samma hudläkare tillsammans med barnallergologen Natalia Ballardini svara på tittarfrågor. Det var ett enormt intresse och frågor hade vällt in till TV4.

Vi summerar 2023 års AD-dag som mycket lyckad och ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med våra medlemmar.

Till toppen av sidan