Handskrådgivning

Bästa skyddet mot handeksem är handskar, men vilken typ av handskar ska jag använda? Och när?

När man väljer skyddshandskar är det viktigt att ta hänsyn till arbetets typ och vad handskarna ska skydda mot. Till CAMM kan patienter komma för att utredas för sina handeksem och få handskrådgivning. Här kan personer med handeksem få rådgivning kring handskar och lämpligt val av skyddshandske på arbetet och eventuellt i hemmiljön. Visste du att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att du använder rätt skyddsutrustning?

CAMM har tagit fram ett faktablad där de redogör för vilka handskar som är lämpliga för olika arbeten. Faktabladet vänder sig till personal inom företagshälsovården, allmänläkare, hudläkare, skyddsombud, anställda inom riskyrken och patienter som drabbats av handeksem. Längst bak i faktabladet finns en strukturerad och tydlig matris som enkelt redogör för:

a) Typ av arbete

b) Typ av skadlig exponering som förekommer

c) Rekommenderad typ av handske

Till toppen av sidan