Handeksem vid arbete och studier

Visste du att handeksem är den vanligaste yrkesrelaterade hudsjukdomen och drabbar ca 10 % av
befolkningen i yrkesverksam ålder årligen. Läs CAMM:s viktiga text om risker, lagar och regler, hur du kan skydda dig samt om hållbart arbete. Läs om handeksem vid arbete och studier här.

Till toppen av sidan