Läkemedelsverket tar fram nationella behandlingsrekommendationer för atopiskt eksem

Atopikerna hejar på när Läkemedelsverket tar fram nya behandlingsriktlinjer för atopiskt eksem. Vad är behandlingsrekommendationer och varför tycker vi att de är så bra och viktiga för oss patienter? Atopikerna har pratat med Läkemedelsverket och de svarar på våra frågor nedan.

1. Vad innebär Läkemedelsverkets kommande nationella behandlingsrekommendationer för oss som patienter?

Våra behandlingsrekommendationer är ett sätt att ge hälso- och sjukvården, som är delaktiga i er behandling, kunskapsstöd för hur läkemedel bäst används i den kliniska vardagen. Allt för att bidra till att ni får en så effektiv och säker användning av läkemedel som möjligt. Med hälso- och sjukvård avses läkare och sjuksköterskor verksamma inom hud, barn och vårdcentraler samt BVC. 

Behandlingsrekommendationerna kommer att omfatta nya läkemedel med helt nya behandlingsmöjligheter och vägledning om när dessa bör användas. Lokal förebyggande behandling med exempelvis mjukgörande läkemedel kommer fortsatt vara en viktig grundläggandende del av behandlingen.   

Läkemedelsverket strävar efter att göra användningen så jämlik som möjligt över landet och inom patientgruppen. Behandlingsrekommendationer är ett sätt att uppnå detta.

Det är viktigt att komma ihåg att Läkemedelsverkets rekommendationer inte omfattar värdering av läkemedlets kostnad. Prioritering och fördelning av läkemedel samt hänsyn till läkemedelskostnader görs senare i respektive region.’

”Behandlingsrekommendationerna kommer att omfatta nya läkemedel med helt nya behandlingsmöjligheter och vägledning om när dessa bör användas”.

  2. Beskriv kort hur rekommendationerna kommer till – vilka ingår i arbetsgruppen?

  Först anlitar Läkemedelsverket en expertgrupp som består av flera olika kompetenser, bland annat hudläkare, allmänläkare och barnläkare men även sjuksköterskor med kunskap inom hud (både vuxna och barn) samt patientrepresentanter. 

  Expertgruppen går igenom kunskap från vetenskaplig litteratur, information om effekt och säkerhet för olika godkända läkemedel, samt samlad beprövad erfarenhet inom området. Läkemedelsverket tar sedan tillsammans med expertgruppen fram själva behandlingsrekommendationerna som bland annat omfattar att reda ut hur olika läkemedelsbehandlingar fungerar för olika grupper av patienter som till exempel gravida, barn eller de som även har någon annan sjukdom. 

  3. Var och när ska rekommendationerna appliceras?

  Framtagna rekommendationer ska ge stöd till alla vårdnivåer (BUM, VC, specialist) med fokus på läkemedelsbehandling i den kliniska vardagen. Exempelvis tar vi upp när de nyare läkemedlen med systemisk effekt i kroppen bör ges och i vilka doser. Även vikten av förebyggande insatser, exempelvis eksemskola, omfattas.

  Publicering är planerad till maj 2023 och i samband med det hoppas vi kunna erbjuda webbinarium till er patienter i samverkan med Atopikerna. 

  ”Läkemedelsverket strävar efter att göra användningen [av läkemedel] så jämlik som möjligt över landet och inom patientgruppen”.

   4. Hur kommer man följa upp att detta efterlevs i praktisk vård ute i regionerna?

   Läkemedelsverket strävar efter att följa upp nyttan av de rekommendationer vi tar fram.   

   Med hjälp av nationella hälsodataregister kan man följa hur läkemedel förskrivs på recept till olika åldrar, i olika delar av Sverige. Däremot är det inte möjligt för de läkemedel som kan köpas receptfritt att följa upp exakt vem som får vilken behandling och vilken åldersgrupp, till exempel mjukgörande läkemedel.

   Till toppen av sidan