Hur behandlas barn med atopiskt eksem? Överläkaren förklarar och förtydligar

Updated: Mar 21
Foto: Jens Sølvberg

Många föräldrar undrar över hur de ska hitta rätt vård för sina barns eksem, om barnets eksem ska vårdas på samma sätt som hos en vuxen och var man kan ta reda på mer information. Atopikerna ställde därför överläkare Emma Johansson (Karolinska Universitetssjukhuset) tre frågor för att höja vår kunskap och förståelse.

1) Hur ska en förälder tänka när hen söker vård för sitt barn med atopiskt eksem.

Barnavårdscentralen (BVC) är endast till för ytterst lindriga atopiska eksem. Eftersom BVC.er inte alltid har en läkare kopplat till sig så är det inte säkert att du kan få det du behöver utskrivet. När det gäller atopiskt eksem är det viktigt att det är en läkare som ställer diagnosen.

Vårdcentralen (VC) och Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) utgör det vi kallar för primärvård och erbjuder ungefär samma vårdnivå och kompetens. Skillnaden är att BUMM har ett större barnperspektiv och bemannas av barnläkare. På vårdcentralen arbetar allmänläkare som kan både diagnosticera och förskriva viss behandling. Primärvården erbjuder ofta en s.k eksemskola eller patientutbildning som hålls av sjuksköterskor inriktade på eksem. Eftersom 80-90 % av barnen har lindriga atopiska eksem så ska de främst tas om hand på just VC eller BUMM. Dock finns inte BUMM överallt i Sverige, utan skiljer sig mellan regionerna.

Om du har smort varje dag med den mest potenta krämen i 4 veckor i tillräcklig mängd och ändå inte fått resultat då fungerar inte behandlingen – då ska du tillbaka till samma behandlande läkare och få behandlingsplanen justerad. Förmodligen har barnet då fått fel kräm, fel styrka, att det tillstött komplicerande faktorer, eventuellt en allergi som stör eller så finns okända triggers.

Specialistvård är aktuellt när man trots justering inte får positiva resultat eller inte får eksemen under kontroll. För att komma dit krävs en remiss.

2) Vem kan få patientutbildning och vilken information är viktig att få?

Det är viktigt att informationen individanpassas. Normalt försöker sjukvården vända sig till hela familjen när de ger information och utbildning. Det är fördelaktigt om minst en förälder kan vara med. Vi uppmuntrar familjer att efterfråga patientutbildning om man inte redan fått det. Det finns också bra information på Atopikernas hemsida och bra filmer riktade till barn. Ni hittar de här.

3) Hur ser behandlingsmöjligheterna ut för barn med atopiskt eksem?

Läkemedel för barn godkänns generellt senare pga att man inte gör forskning på barn i första hand. Nya läkemedel testar man på vuxna först och när det är säkert börjar man testa på barn. Därför är inte behandlingsarsenalen för barn lika stor som hos vuxna med atopiskt eksem. När egenvård, mjukgörare och kortison inte är tillräckligt för att få sjukdomen under kontroll finns följande behandlingar godkänt för barn:

– Ljusbehandling är godkänt från 12 års ålder, men kan ges tidigare om barnet kan stå själv i ljusboxen

– Medicinska bad (kaliumpermanganat) ges från bebisålder

– Immunhämmande läkemedel (tex Metotrexat, Azatioprin, Ciclosporin) är läkemedel som funnits länge och används hos barn med olika inflammatoriska sjukdomar t ex atopiskt eksem

– JAK-hämmare (tablett) är godkända fr 12 års ålder

– Dupilumab (injektion) är ett biologiskt läkemedel godkänt från 6 års ålder och har börjat testas på än yngre barn.

Emma är glad att kunna meddela att det fortsätter att komma nya lovande läkemedel.

Det ser vi fram emot.

Till toppen av sidan