Eksem och stressförebyggande behandlingar

Louise Lönndahl, ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, forskar om stress och atopiskt eksem. Hon gläds åt att det nu pågår spännande projekt som utvecklar psykologiska behandlingsmetoder för att bryta stressmönster hos eksempatienter.

Vi försöker ta reda på vilken typ av stress som upplevs mest betydelsefull och vilka signalvägar och signaleringsämnen som försämrar atopiskt eksem. Det pågår även spännande projekt om psykologiska behandlingsmetoder som skulle kunna vara till glädje för patienter med atopiskt eksem, berättar Louise.

Sambandet atopiskt eksem och stress

Flera studier har uppmärksammat sambandet mellan atopiskt eksem och psykologisk stress. En ny studie med patienter med medelsvårt till svårt atopiskt eksem har kunnat visa kopplingar mellan försämring av eksemet och ångest och depression. Exakt vad som gör att stress försämrar eksemet är inte kartlagt, men en mekanism som man tror är betydelsefull kallas för ”neurogen inflammation”. Det innebär att nerver i huden aktiveras av stress och i sin tur signalerar till inflammatoriska celler i huden att frisätta ämnen som försämrar hudbarriären. Man kan också tänka sig att stress i sig sänker klådtröskeln och gör att det blir svårare för hjärnan att kontrollera inkommande klådsignaler.

Prata stress med din hudläkare

Patienter upplever stress på olika sätt i relation till sitt eksem. En nedåtgående spiral med stress ger försämrat eksem och ökad klåda, vilket i sin tur ger ännu mer stress. Här gäller det att bryta den onda cirkeln. Psykologiska behandlingsmetoder som exempelvis KBT har god effekt. Flera studier pågår och intresset för kompletterande psykologiska behandlingsmetoder har ökat.

Det är av största vikt att läkare har ett holistiskt synsätt vid inflammatoriska hudsjukdomar som atopiskt eksem. Där ingår psykiskt välbefinnande som en viktig del att arbeta med. I dag finns tyvärr inte så stora resurser för detta inom hudsjukvården. Som patient är det ändå viktigt att lyfta detta med din behandlande läkare om det är en problematik som du skulle vilja ha hjälp med, tycker Louise.

I framtiden hoppas Louise att vården kommer att kunna erbjuda en större behandlingsarsenal för eksempatienter, både läkemedel och psykologiska behandlingsalternativ.

Till toppen av sidan